close

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb. je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání povinen umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k a) základním údajům o poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je RRTV.

Máte zájem o kabelovou televizi?
Není nic jednoduššího, než vyplnit jednoduchý formulář a o zbytek se postaráme